Waarmee kan ik je helpen?

Internetscheiding

Als je samen hebt besloten dat jullie huwelijk door echtscheiding dient te eindigen, moeten er veel zaken geregeld worden. In veel gevallen kan je hierover met elkaar praten en maak je samen afspraken die bij een advocaat besproken en bevestigd worden. De advocaat dient vervolgens het verzoekschrift bij de rechtbank in. Als je echter op alle punten al overeenstemming hebt bereikt, is een uitgebreid gesprek bij een advocaat feitelijk een formaliteit en kost je dat extra tijd en geld. Een online scheiding aanvragen is in dit geval een prima oplossing.

Advocatenkantoor Maas biedt je de mogelijkheid om deze tijd en kosten te besparen door via het internet jouw echtscheiding grotendeels op eenvoudige wijze snel en betaalbaar te regelen.

Let op: bij Advocatenkantoor Maas wordt de internetscheiding altijd door een beëdigd advocaat geregeld. Wij zijn geen bureau dat snelle online scheidingen aanbiedt, maar behandelen elke scheiding als advocaat waarbij we in het geval van een internetscheiding wel de belangen van beide partijen behartigen. Lees ook: Waarschuwing tegen internetscheiding

Kosten van Internetscheiding

Indien één van jullie in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kan je al een scheiding aanvragen en uiteindelijk scheiden voor slechts € 234,25 per persoon all in. De advocaat zal dit met je bespreken. Indien je hier niet voor in aanmerking komt, bedragen de kosten slechts € 675,- all in en regel je samen met een ervaren advocaat jouw echtscheiding. Er zijn geen verborgen kosten en binnen 8 weken kan de echtscheidingsbeschikking ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand. Je ontvangt tevens een convenant en (indien van toepassing) een uitgebreid ouderschapsplan.

Het belangrijkste is dat je het samen eens bent over de echtscheiding en over de gevolgen die de scheiding met zich meebrengt. Aan de hand van het door je beiden in te vullen vragenformulier wordt het verzoekschrift tot echtscheiding klaargemaakt. Voordat het verzoekschrift bij de rechtbank wordt ingediend, worden alle gemaakte afspraken persoonlijk met je besproken en zal ik jouw persoonsgegevens controleren. Zodra de rechtbank jouw echtscheiding heeft uitgesproken en de gemaakte afspraken in een beschikking heeft vastgelegd, zal ik deze beschikking in de registers van de burgerlijke stand inschrijven. Hiervoor wordt een akte van berusting toegezonden die je moet ondertekenen. Daarmee kan ik de echtscheidingsbeschikking laten inschrijven en ben je officieel gescheiden.

Snel online scheiden

Kortom: waarom moeilijk doen, als iets eenvoudig kan! Als je van deze mogelijkheid gebruik wil klik dan hieronder op aanvragen en vul de gegevens kort in. Voor een uitgebreide uitleg of een antwoord op jouw vragen, kan je hieronder terecht. Mocht jouw vraag hiermee niet beantwoord worden of je wilt gewoon meer informatie neem dan gerust contact met mij op.

INTERNETSCHEIDING AANVRAGEN

Veelgestelde vragen over een online scheiding aanvragen

Voor wie is een internetscheiding bedoeld?

Om gebruik te kunnen maken van de het “internet-scheiden” dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

1. Voor de eerste voorwaarde is het bij deze procedure van groot belang dat je in alle redelijkheid en billijkheid overeenstemming hebt bereikt over de manier van procederen en de gevolgen die de gewenste echtscheiding met zich meebrengt. In het vragenformulier word je gevraagd bij wie de kinderen woonachtig zullen zijn, wie de dagelijkse zorg over de kinderen heeft en welke omgangsregeling je wenselijk acht. Daarnaast wordt je gevraagd wie de huurrechten krijgt toegewezen of wie het woongenot van de echtelijke woning krijgt. Ook moet je afspraken maken over de kinder- en partneralimentatie en de verdeling van de pensioenrechten. Over al deze punten moet je het samen eens zijn geworden.

2. Voor de tweede voorwaarde moet je het eens zijn over de verdeling van de boedel dan wel de overtuiging hebben dat je er samen in onderling overleg uitkomt. Pas als je hierover volledige duidelijkheid en overeenstemming hebt bereikt, kan ik jullie beiden gedurende de echtscheidingsprocedure bijstaan en kan een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. 

Wij wonen in Groningen, kunnen wij dan ook van de internetscheiding gebruik maken?

Ja, het maakt niet uit dat je elders in Nederland woont. Het verzoekschrift tot echtscheiding zal worden ingediend bij de rechtbank binnen het arrondissement waarin je woonachtig bent. Dus waar je ook in Nederland woont, als je aan de voorwaarden voldoet dan kan je gewoon gebruik maken van internet-scheiden.

Hoe gaat de procedure bij na een scheiding aanvragen in zijn werk?

Als je aan de gestelde voorwaarden voldoet dan klik je op het korte aanvraagformulier. Via deze weg kan je een scheiding aanvragen. In dit formulier worden vragen gesteld die jullie samen zo volledig mogelijk dienen in te vullen. Op ieder kopje kan je klikken voor nadere uitleg. Als het je niet volledig duidelijk is neem dan gerust telefonisch contact met mij op. Ook kan je jouw vraag per e-mail naar mij sturen. Ik zal je dan hierover verder informeren. Als je het formulier heeft ingevuld en het samen met de inhoud eens bent, klik je op verzenden zodat het formulier naar mij verzonden wordt. Zodra ik het formulier ontvangen heb stuur ik je een opdrachtbevestiging en mijn declaratie. Pas als je de declaratie betaald heeft en ik alle benodigde stukken in mijn bezit heb kan ik met mijn werkzaamheden beginnen. Je ontvangt dan binnen een week het concept-verzoekschrift.

Voordat ik het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank kan indienen zal ik de conceptstukken met je bespreken. Je dient hiervoor bij mij op kantoor te verschijnen. Je dient naar deze bespreking een identificatiebewijs mee te nemen zodat er geen vergissingen ontstaan over jouw identiteit. Als je verder weg woont, kan het gesprek ook via Skype of Facetime gevoerd worden.

Na verificatie van alle gegevens zal ik het door je goedgekeurde verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Omdat je op gemeenschappelijke basis tot echtscheiding wenst te komen, hoeft er geen mondelinge behandeling op de rechtbank plaats te vinden.

Nadat ik de beschikking van de rechtbank in mijn bezit heb gekregen, stuur ik je een kopie daarvan toe samen met een akte van berusting. Met de ondertekening van deze akte verklaart je akkoord te gaan met de echtscheiding en geen beroep in te stellen tegen de beslissingen. Nadat je de akte van berusting beiden heeft ondertekend dien je deze naar mij terug te sturen waarna ik de echtscheidingsbeschikking zal inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je getrouwd bent. Pas dan ben je volgens de wet officieel van elkaar gescheiden. Tenslotte krijg je van mij nog een kopie van het bewijs van inschrijving.

Hoe lang duurt het voordat we officieel gescheiden zijn?

Normaal gesproken moet de echtscheidingsprocedure binnen 8 weken in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven kunnen zijn. Deze 8 weken zijn echter gerekend vanaf het moment dat mijn declaratie betaald is en alle benodigde stukken in mijn bezit zijn.

Wat kost de echtscheidingsprocedure via internet?

De kosten van de gehele echtscheidingsprocedure bedragen slechts € 675,-. Daarbij is inbegrepen mijn honorarium, de te betalen 21% BTW en de door jou te betalen griffierechten van € 285,-. Er zijn dus geen extra kosten en je weet vooraf waar je aan toe bent. Indien jullie het niet eens kunt worden over de te betalen kinder- en of partneralimentatie of je wilt gewoon zekerheid dat je het juiste bedrag betaalt/ontvangt, dan kan je door mij een alimentatieberekening laten maken. De extra kosten hiervoor bedragen slechts € 121,- inclusief BTW. Je kunt in het vragenformulier aangeven of je van deze extra optie gebruik wilt maken. 

Kom ik in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp?

Als jouw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. In dat geval betaalt de overheid in een deel van jouw rechtsbijstandskosten. Je hoeft dan slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht te betalen. Of je hiervoor in aanmerking komt kan je bekijken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Onder het kopje “infobalie” kan je op “gesubsidieerde rechtsbijstand” klikken op welke pagina je zelf kunt berekenen of je hiervoor in aanmerking komt. Indien je hiervoor in aanmerking komt kan je reeds scheiden voor € 234,25 per persoon all in.

Welke stukken heeft de advocaat nodig?

Om het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te kunnen dienen, dien ik te beschikken over een aantal stukken. Je dient de onderstaande stukken zo spoedig mogelijk te verzamelen en naar mij op te sturen.

  • een recent (maximaal 3 maanden oud) afschrift van de huwelijksakte. Deze akte dien je op te halen in de gemeente waar je getrouwd bent;
  • een recent (maximaal 3 maanden oud) afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind van jullie samen of van een van jullie. Dit afschrift kan je ophalen in de gemeente waar de kinderen geboren zijn;
  • indien je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dien ik te beschikken over een diagnosedocument. Dit document kan je opvragen bij het Juridisch Loket. Ik zal je hierover verder inlichten;
  • een door jullie beide ondertekend echtscheidingsconvenant. Dit is echter niet verplicht maar ik adviseer je uitdrukkelijk om de afspraken in een convenant vast te leggen. Indien je hiervan gebruik wenst te maken dan dien je dit op het vragenformulier aan te geven waarna ik je per e-mail een model-echtscheidingsconvenant zal toesturen. Je kunt deze zelf verder invullen en ondertekend naar mij terugsturen.

Wat als wij het samen niet eens kunnen worden over de echtscheiding?

Als je het samen niet eens kunt worden over de echtscheiding en de gevolgen daarvan, kan je geen gebruik maken van deze manier van scheiden. Ik adviseer je dan om allebei een eigen advocaat in te schakelen die jouw belangen kan behartigen. Maar ook als gedurende de procedure toch blijkt dat je het samen niet eens kunt worden, dan zal ik me als jouw advocaat moeten terugtrekken en verwijs ik jullie beiden door naar een andere advocaat. Mijn vertrouwensband staat dan niet toe dat ik de belangen van één van jullie verder kan behartigen.

Heb je nog vragen? Als je hierover nog vragen hebt, neem dan gerust contact met mij op. Je kan jouw vragen per e-mail naar mij versturen of je belt mij persoonlijk op. 

Ja, wij willen gebruik maken van online scheiden. Als jullie samen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van internetscheiding en op deze manier de scheiding te regelen, klik dan hieronder op “vragenformulier” en vul de gegevens zo volledig mogelijk voor jouw online scheiding aanvragen. Door het verzenden van het vragenformulier geef je Advocatenkantoor Maas de opdracht om jouw echtscheidingsverzoek in behandeling te nemen en de echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek bij de rechtbank te Maastricht in te dienen voor een bedrag van € 675,-.

ONLINE SCHEIDING AANVRAGEN

Kennismakingsgesprek

Ik kijk naar de haalbaarheid van je zaak en we bespreken de kosten. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. 

Kan ook ‘s avonds of bij je thuis!

Maak direct een afspraak 

Internetscheiding