Waarmee kan ik je helpen?

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap beeïndigen? Advocatenkantoor Maas in Maastricht kan je verder helpen in het gehele proces. Een geregistreerd partnerschap kan je met of zonder tussenkomst van een rechter beeïndigen. 

1. Beëindigen zonder tussenkomst van de rechter

Anders dan bij het huwelijk kunnen jullie in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als jullie geen minderjarige kinderen hebben en als jullie het eens zijn over de beëindiging. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Een advocaat kan de registratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaren jullie beiden dat jullie het partnerschap willen beëindigen en dat jullie relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij een echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en de verdeling van de bezittingen. De overeenkomst wordt vervolgens naar de gemeente verzonden waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt een einde aan het geregistreerd partnerschap.

2. Beëindigen met tussenkomst van de rechter

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een echtscheidingsprocedure; je hebt hier dan ook een advocaat voor nodig. De partnerschapsscheiding loopt via de rechter als jullie het niet eens kunnen worden over de beëindiging van jullie partnerschap.

Ook als jullie minderjarige kinderen hebben, zul je via de rechter het geregistreerd partnerschap moeten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Je advocaat verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Kennismakingsgesprek

Ik kijk naar de haalbaarheid van je zaak en we bespreken de kosten.

Kan ook ‘s avonds of bij je thuis!

Maak direct een afspraak