Waarmee kan ik je helpen?

Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%

Geplaatst: 11-01-2018

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Veiligheid en Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Bereken de geïndexeerde alimentatie

 

Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%

Jaarlijks wordt de indexering vastgesteld omdat ook lonen wijzigen. Als uitgangspunt van de alimentatie indexering wordt de loonindex van het CBS gebruikt. Het is wettelijk verplicht de alimentatie volgens indexering te betalen tenzij je bijvoorbeeld in het convenant anders samen bent overeengekomen.

Heb je vragen over de alimentatie of wil je een (her)berekening aanvragen? Neem dan contact op met mij voor meer informatie.

Nieuws overzicht