Waarmee kan ik je helpen?

Internetscheiding Formulier

Persoonlijke gegevens partner 1
Achternaam: *
Al uw voornamen: *
Adres waar u ingeschreven staat :
Postcode: *
Plaatsnaam: *
Land: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *
Geboortedatum: *
Geboorteplaats: *
Nationaliteit: *
Netto maandinkomen: *
Heeft u pensioen opgebouwd?: *

Persoonlijke gegevens partner 2
Geboorte achternaam: *
Al uw voornamen: *
Adres waar u ingeschreven staat : *
Postcode: *
Plaatsnaam: *
Land: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *
Geboortedatum: *
Geboorteplaats: *
Nationaliteit: *
Netto maandinkomen: *
Heeft u een pensioen opgebouwd?: *

Het huwelijk
In welke gemeente bent u getrouwd? : *
Wat is de datum van het huwelijk?: *

Pensioenverdeling
Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen zal door ons volgens de Wet verevening pensioenrechten verevend worden: *

De echtelijke woning
Bezit u een huurwoning of een koopwoning?: *
Adres woning: *
Postcode woning: *
Plaats woning: *
Wie krijgt het woonrecht van de echtelijke woning?: *

Uit het huwelijk geboren minderjarige kinderen
Vul hieronder de volledige voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats van alle minderjarige kinderen in.
Kind 1:
Kind 2:
Kind 3:
Kind 4:

Kinderalimentatie
Bij kinderalimentatie kan staan: De hoogte van de te betalen kinderalimentatie bedraagt € ... per maand:

Partneralimentatie
Bij partneralimentatie kan staan: De hoogte van de te betalen partneralimentatie bedraagt € ... per maand:

Alimentatieberekening
Wij kunnen de hoogte van de eventueel te betalen kinder- en/of partneralimentatie niet bepalen en kiezen ervoor om tegen een meerprijs van € 121,= inclusief BTW de alimentatie te laten berekenen: *

Ouderlijk gezag
Geef hier aan wie van u het ouderlijk gezag over de kind(eren) krijgt. Normaal gesproken behoudt u beiden het ouderlijk gezag over de kind(eren).: *

Omgangsregeling
Bij wie zullen de kinderen woonachtig zijn?: *
Vink hier aan wat de door u gewenste omgang is met de kind(eren): * Een weekend in de 14 dagen heeft de man/vrouw het recht met de kinderen om te gaan. Hij zal hen hiertoe op vrijdag 18.00 uur/zaterdagochtend om 09.00 uur bij het huis van de man/vrouw afhalen en er voor zorgen dat zij op zondagavond uiterlijk om 16.30/ 19.00 uur weer thuis zijn. Voorts heeft de man/vrouw het recht de kinderen in de grote vakantie gedurende een aaneengesloten periode van twee weken bij zich te hebben alsmede op 2e Kerst- en 2e Paasdag. Partijen zullen tijdig overleg plegen over de grote vakantie, in ieder geval voor 1 februari van het desbetreffende jaar.  Wij bepalen de omgang in onderling overleg.  Anders, namelijk 
(Anders, namelijk):

De verdeling van de boedel
Vink hiernaast uw keuze aan: * Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en verdelen de boedel bij helften.  Wij zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden.  Wij verdelen de boedel volgens een door ons zelf gemaakte lijst.  Wij regelen de verdeling in onderling overleg. 

Echtscheidingsconvenant
Ik adviseer u om gebruik te maken van een echtscheidingsconvenant. Wilt u een voorbeeld echtscheidingsconvenant toegestuurd krijgen die u verder samen invult?:
Hoe heeft u deze website gevonden?:
(Anders, namelijk):
Opmerkingen:

Akkoord
Algemene voorwaarden: * Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.