Waarmee kan ik je helpen?

Kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie

In beginsel dienen ouders naar rato van hun financiële mogelijkheden bij te dragen in de kosten van hun kinderen. Deze wettelijke verplichting eindigt in beginsel zodra een kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Voor het berekenen van de kosten van kinderen gelden de tabellen van het NIBUD als leidraad en de door de rechterlijke macht gehanteerde TREMA-normen. Naast de tabelbedragen mogen in een alimentatieberekening extra kosten worden opgevoerd zoals kosten oppas/opvang, bijzondere schoolkosten, bijlessen en diëten. Bij het berekenen van de financiële mogelijkheden van ouders wordt zowel rekening gehouden met inkomen uit arbeid als vermogen en mogelijk te verwerven inkomen. Ook dient er rekening gehouden te worden met het eventueel te ontvangen kindgebonden budget en de zorgkorting in verband met de omgangsregeling.

Het berekenen van de kinderalimentatie is maatwerk en vraagt om een goede aanpak. Advocatenkantoor Maas heeft veel kennis en ervaring bij alimentatieberekeningen.

Partneralimentatie

Partners kunnen over en weer alimentatie vragen tot 12 jaar na het einde van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap, tenzij er uit het huwelijk of het geregistreerd partnerschap geen kinderen zijn geboren en het huwelijk of het geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar heeft geduurd. In dat geval eindigt de termijn na uiterlijk 5 jaar.

Als je alleen hebt samengewoond is er geen wettelijke mogelijkheid partneralimentatie te vragen.

Of en welk bedrag aan alimentatie wordt toegewezen, hangt af van vele factoren waaronder de hoogte van de kinderalimentatie, de woonlasten, eventuele schulden en andere bijzondere lasten.

Net als de rechterlijke macht hanteert het kantoor de TREMA-normen. Toch blijft het berekenen van de partneraiimentatie maatwerk en vraagt om een goede aanpak. Advocatenkantoor Maas heeft veel kennis en ervaring bij alimentatieberekeningen.

kinder- en partneralimentatie-indexering

Jaarlijks wordt volgens de wet zowel de kinder- als partneralimentatie verhoogd met een percentage dat wordt vastgesteld door het Ministerie van Justitie. Het wettelijk indexeringspercentage van 2018 bedraagt 1,5%. 

 

Kennismakingsgesprek

Ik kijk naar de haalbaarheid van je zaak en we bespreken de kosten.

Kan ook ‘s avonds of bij je thuis!

Maak direct een afspraak